Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Göksun Uygulamalı Bilimler YüksekokuluKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine bağlı olarak Göksun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu adıyla 16/12/2011 tarihli ve 2011/2605 sayılı kararname eki ve 10/01/2012 tarih ve 28169 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak kurulmuştur. Yüksekokulumuza ait kendi binası yapılana kadar eğitim ve öğretim hizmetlerini Göksun Meslek Yüksekokulu Ek Binasında devam ettirmektedir.

Yüksekokulumuz Bölümleri; “Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Muhasebe ve Bilgi Sistemleri,- Bankacılık ve Finans”  bölümü olmak üzere 3 bölümden oluşmuştur. Yüksekokulumuz Bölümlerine öğrenci alımı öğretim üyesi alımı henüz gerçekleşmediğinden  öğrenci alınamamıştır. Bankacılık ve Finans Bölümüne 3 adet öğretim üyesi alınmış, ilk olarak bu bölüme öğrenci alımı yapılacaktır.  Diğer Bölümler için de öğretim üyesi elemanı alımı yapıldığında öğrenci alımına gidilecektir.

Misyon

Kaliteli uygulamalı bilimler eğitim ve öğretimini sunmak. Proje, araştırma ve yayın gibi akademik faaliyetleri en üst seviyede yürütmek. Toplumsal hizmet yoluyla katkı sağlamayı görev kabul etmiştir. 21.Yüzyılda küreselleşen ve rekabet seviyesi artan finansal kurumlara ve turizm sektörüne üretken, araştırmacı, yenilikçi, rekabetçi, güçlü, teorik ve uygulamaya yönelik bilgi donanımına erişmiş ulusal ve uluslararası alanlarda başarılı olabilecek bilgi ve teknoloji donanımına sahip uzman insan gücünün yetiştirilmesini hedeflemektedir.


Vizyon

Çağın gerektirdiği, bölgesel alanda öncü ulusal alanda tercih edilen mesleki, teknik uygulamalı bilgi donanımına sahip bireyler yetiştiren, yaptığı proje ve hizmetsel etkinliklerle ulusal ve uluslar arası düzeyde hizmet üreten, üretken, uzlaşmacı, yaratıcı, paylaşımcı, şeffaf toplumun hizmetsel ihtiyaçlarına cevap verme yönünde sorun çözen, yönetici, iktisatçı, bireyler yetiştiren uygulamalı bilimler yüksekokulu hedeflenmektedir.

 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı